tracking

תרסיס אחת. אלפי שימושים.

משמן

רכיבי המשמשים של WD-40 פזורים באופן נרחב ואחיזתם בכל החלקים הנעים חזקה.

lubricates

מגן

WD-40 מגן על משטחי מתכת באמצעות רכיבים עמידים בפני קורוזיה, כדי להגן מפני לחות ואלמנטים קורסיביים אחרים.

protects

מנקה

WD-40 חודר אל מתחת לגריז, זוהמה, שמן ולכלוך. פורמולות WD-40 שאינן תרסיס אף ממסות דבקים, ומאפשרות הסרה קלה של תוויות, סרטים, מדבקות וחומר הדבקה עודף.

cleans
wd40 smartstraw can 420
displaces water

מסיר מים

מכיוון ש-WD-40 דוחק לחות, הוא מייבש במהירות מערכות חשמליות, כדי למנוע קצרים חשמליים הנגרמים על ידי לחות.

penetrates

חודר

WD-40 מרופף קשרי חלודה למתכת ומשחרר חלקי מתכת תקועים, קפואים או חלודים.

easy to use

קל לשימוש

Smart Straw הוא מערכת עם קש הזלפה קבוע. פירוש הדבר שלעולם לא תאבד שוב את הקש.

צרו עמנו קשר

בית מסחר השחל בע"מ שלום גרופי 4 , ראשון לציון מערב

© 2021 WD-40 Company