tracking

כיצד לנקות ברקס באופנוע

דברים שתזדקק להם

    UK_WD40_Specialist_Fast_Acting_Degreaser_500ML_Front
  • WD‑40® Moto Specialist Brake Cleaner, לניקוי דיסקי הבלם של האופנוע.

  • מטלית יבשה ונקייה לצורך ניגוב דיסק הבלם.

  • אגן ניקוז לאיסוף נוזלים.

  • מברשת שיניים, לצורך שפשוף אזורים שקשה להגיע אליהם באזור הטיפול.

  • משטח עבודה/רמפת מוסך/משטח תמיכה יציב, לתחזוקת האופנוע במהלך ביצוע הטיפול.

צעד 1

התקנה

צעד 2

דיסקי בלם נקיים

צעד 3

נקה את הבלמים

צעד 4

בדוק את מערכת הבלימה

צעד 5

מיחזור נוזל משומש

גלה את השימושים האחרים של מנקה הבלמים

צור עימנו קשר

בית מסחר השחל בע”מ הרב משה גרופי 4 ראשון לציון 7570504