tracking

כיצד לנקות ולהגן על צירי דלתות

דברים שתזדקק להם

  • המוצר הרב תכליתי WD‑40®

  • צמר פלדה

  • מברג

  • מי סבון

  • שעווה

צעד 1

אבחון

צעד 2

הסר את הצירים

צעד 3

שפשף את הצירים

צעד 4

שימוש בחומר סיכה ושימון

סיכום

כיצד לעשות...מוצרים קשורים

צור עימנו קשר

בית מסחר השחל בע”מ הרב משה גרופי 4 ראשון לציון 7570504