tracking

כיצד לנקות קרבורטור משור שרשרת

דברים שתזדקק להם

    untitled design (42)
  • מברג, לפירוק הקרבורטור

  • בד שיפון דק לניקוי הקרבורטור

  • חלקי קרבורטור לצורך החלפתם, מפרקים ו/או ממברנות

  • דיגריזר WD‑40®  (מסיר גריז)

צעד 1

שלב 1: גישה לקרבורטור

צעד 2

שלב 2: פרק את הקרבורטור

צעד 3

שלב 3: נקה את הקרבורטור

צעד 4

שלב 4: החלף "ג'וינטים"/מכלולי קרבורטור במידת הצורך

צעד 5

שלב 5: הרכב מחדש את הקרבורטור

שורה תחתונה: המסור יודה לך!

כיצד לעשות...מוצרים קשורים

צור עימנו קשר

בית מסחר השחל בע”מ הרב משה גרופי 4 ראשון לציון 7570504