tracking

כיצד לנקות בקלות מנוע שמנוני ומלוכלך

דברים שתזדקק להם

  • מים

  • מטלית לניקוי

  • ציוד הגנה על העיניים

  • מגן מפלסטיק (לחלקי מנוע הרכב)

  • מברשת זיפי מתכת/תיל

  • מברשת עם זיפים

  • מסיר שומנים  WD‑40®  Specialist Degreaser

צעד 1

הכנת המנוע לעבודת הניקיון

צעד 2

הסר את הפסולת הקיימת

צעד 3

הגן על מה שצריך להיות מוגן

צעד 4

הפעל את המנוע

צעד 5

השתמש במסיר שומנים, DEGREASER, כדי להיפטר מהגריז השומני והלכלוך

צעד 6

שטוף את המכונית

סיום המשימה

צור עימנו קשר

בית מסחר השחל בע”מ הרב משה גרופי 4 ראשון לציון 7570504