tracking

מנקה במגע המתייבש במהירות

מה עושה מנקה במגע המתייבש במהירות

  • “זוחל” במהירות לתוך אזורים קשים לגישה בתוככי ציוד חשמלי

  • בטוח לשימוש בציוד חשמלי רגיש, מכיוון שהמוצר מתייבש במהירות

  • אינו מותיר שיירים

  • אידיאלי להסרת שיירי שמן, לכלוך, אבק, זרימה ועיבוי

  • Smart Straw מאפשר הזלפה בשטח נרחב ובצורה מדויקת, דבר המקנה לו גמישות

  • שסתום 360° מאפשר הזלפה אנכית או במהופך, תכונה המאפשרת לבצע כל מטלה

השתמש ב- מנקה במגע המתייבש במהירות עבור

  • מעגלים מודפסים

  • רכיבים חשמליים

  • מדפסות

  • מתגים

Videos

צור עימנו קשר

בית מסחר השחל בע”מ הרב משה גרופי 4 ראשון לציון 7570504